Прийнято Міську програму забезпечення молоді житлом

 25 березня 2021 року розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації № 209 затверджено міську програму забезпечення житлом молоді Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

За програмою можливість отримати пільговий довгостроковий кредитів за  рахунок  коштів бюджету територіальної громади буде надана категоріям громадян, які працюють на підприємствах, організаціях, установах, які зареєстровані на території  територіальної громади, а саме:

   -    сім'ї (дружина та чоловік) та одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

    -  педагогічні та науково-педагогічні працівники, медичні і фармацевтичні працівники, працівники культури та мистецтв, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування (дружина та чоловік)  віком до  40 років включно.

    -   громадяни (дружина та чоловік) віком до 40  років включно, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”  та члени їх сім’ї;

   -  внутрішньо переміщені особи (дружина та чоловік) віком до 40  років включно, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» і, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1жовтня 2014 р. №509.

 Обов’язкові умови:

 1) перебування кандидата на обліку громадян,  які  потребують поліпшення  житлових  умов, або відсутності на підконтрольній українській владі території у власності житла, або наявності у власності  житла на підконтрольній території не більш ніж 13,65 кв. м. житлової площі на одну особу, або реєстрація ВПО та членів сім’ї кандидата за одною адресою в міській територіальній громаді;

 2) підтвердження працевлаштування кандидата та/або членів сім’ї кандидата на підприємствах, установах, організаціях зареєстрованих на території  міської територіальної громади;

 3)  підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

 4) особистий внесок в  розмірі  не  менш  як  6 відсотків  вартості будівництва  (реконструкції) або придбання житла,  розрахованої  відповідно  до нормативної площі та нормативної вартості або найменшої суми експертної оцінки чи договірної  вартості  придбання  житла. 

 Важливо!

 Прохання кандидатів, які були зареєстровані до участі в Міській програмі забезпечення молоді житлом в м. Сєвєродонецьку на 2018-2020 роки оновити пакет документів для можливості участі в Програмі.

 Для участі в Програмі необхідно надати до Луганського регіонального управління Держмолодьжитла наступні документи:

 -  заяву  про  надання  кредиту; 

 -  копії паспортних даних членів сім’ї, на яких буде розраховуватись кредит;

 - копію облікової картки платника податків або належним чином оформлену відмову від прийняття через свої релігійні переконання реєстраційного номера облікової картки платника податків та кожного члена його сім’ї;

 -  довідку  про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на квартобліку);

 -  довідку про склад сім'ї (окрім ВПО);

 -  копію свідоцтва про шлюб (у разі потреби);

 -  копію свідоцтва про народження дитини (дітей)(у разі потреби);

 -  копію документів, які підтверджують родинні стосунки;

 - копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів його сім’ї для громадян (для ВПО);

 - копію посвідчення учасника бойових дій (для учасників АТО/ООС);

 - інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла на всіх членів сім’ї;

 -  документи, необхідні   для    визначення    платоспроможності кандидата  (довідка  з місця роботи дорослих членів його сім'ї, з обов’язковим відображенням місця реєстрації підприємства, організації, установи; у разі потреби - договір поруки,  інші документи,  що  підтверджують його доходи за останні 6 місяці);

 - документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні
кредиту  перед  іншими  кандидатами. 

    Під  час вибору кандидатів у позичальники перевага надається:

 - молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина
користуються  правом  першочергового  або  позачергового   надання житлових   приміщень; 

 - сім'ям, в  яких  один з членів сім'ї в поточному році досягає граничного  віку, визначеного цим Порядком;

 -  молодим ученим,  подружжю,  в якому  чоловік  або  дружина  є молодим ученим, та неповним сім'ям (сім'я, що складається з матері або батька і дитини (дітей),  в яких мати  або  батько  є  молодим ученим; 

 -  молодим спортсменам,   які   мають   найвищі   досягнення  на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені  до складу збірних команд України.