Зміни до порядку пільгового кредитування учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб

 28.10.2021 року постановою КМУ № 1111 внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, затвердженого постановою КМУ від 27.11.2019 № 980.

 Основні зміни:

 - об’єкт кредитування — квартира у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирний житловий будинок за умови, що такий багатоквартирний або одноквартирний житловий будинок прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 років тому чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому;

 - кредит не може бути наданий особам, які або члени сім’ї яких за рахунок бюджетних коштів отримали державну підтримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах на будівництво (придбання) житла, але дія цього пункту не поширюється на випадки, коли за рахунок державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на пільгових умовах збудовано/будувалося або придбано житло, яке розташоване на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях,” та/або на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564);

 - у разі коли на кандидата одночасно поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” та дія пунктів 19—21 частини першої статті 6 чи пунктів 11—14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, кандидат може обрати одну або обидві підстави для реєстрації. При цьому для реєстрації кандидатом особа подає дві окремі заяви про намір отримати кредит. Після отримання кредиту кандидат автоматично виключається з іншого реєстру, про що у реєстрі робиться  позначення “виключено з реєстру”:

 - якщо кандидата запрошено для оформлення кредиту, він може один раз відмовитись від отримання кредиту, з причин особистого характеру (написати заву на відмову) або не з’явитися за викликом та/або не надати в повному обсязі документи для отримання кредиту (складається акт про неявку). В цьому випадку кандидат втрачає право на отримання кредиту на один календарний рік, при цьому номер в реєстрі зберігається. Якщо вдруге, то кандидат втрачає своє право на отримання кредиту за реєстраційним номером, про що робиться відмітка в реєстрі.

 

З повним текстом змін можливо ознайомитись за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vik-a1111

 

03.11.2021