Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

1. «РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2017-2021 РОКИ»:

- Відсоткова ставка: 3% річних. При визначенні щоквартальних платежів враховуються такі пільги: позичальник, який має одну дитину віком до 18 років, звільняється від сплати 3 % річних за користування кредитом; позичальник, який має двох дітей віком до 18 років, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом, а також такому позичальнику за рахунок бюджетних коштів погашається 25 % суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має трьох і більше дітей до 18 років, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом, а також такому позичальнику за рахунок бюджетних коштів погашається 50 % суми зобов’язань за кредитом.

- Сума кредиту: на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21кв/м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5кв/м на сім’ю, нормативної вартості 1кв/м будівництва житла за цінами, що діють на час укладання кредитного договору та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування обов’язкового особистого внеску позичальника. При цьому нормативна вартість 1 кв/м загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. на придбання житла визначається виходячи з норми 21кв/м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5кв/м на сім’ю. Нормативна вартість житла визначається з найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1кв/м загальної площі житла, експертної оцінки або договірної ціни вартості житла без урахування особистого внеску позичальника.

- Кредит надається строком до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку, який обчислюється з дати укладання кредитного договору

- Комісія: фінансування витрат з обслуговування кредитних договорів здійснюється за рахунок обласного бюджету - Страхування: 4,4% від суми кредиту кошти на страхування відповідальності позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом у період будівництва (реконструкції) житла надаються позичальнику за рахунок кредитних коштів та повертаються позичальником при погашенні кредиту; 0,2% від суми кредиту страхування від нещасного випадку; 0,2% від вартості придбаного/збудованого житла страхування нерухомого майна, що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. - Схема погашення кредиту: щоквартальний платіж визначається шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів строку дії кредитного договору. Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті.

- Штраф за несплату щомісячного платежу: не передбачено.

- Пеня: У разі прострочення платежу з позичальника стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка обчислюється від суми несвоєчасно сплачених грошових коштів за кожний день прострочення. (Тимчасово не нараховується відповідно до Закону України від 02.09.2014р. № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»)

2. «РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ НА 20198-2021 РОКИ»:

- Відсоткова ставка: 3% річних. При визначенні щоквартальних платежів враховуються такі пільги: позичальник, який має одну дитину віком до 18 років, звільняється від сплати 3 % річних за користування кредитом; позичальник, який має двох дітей віком до 18 років, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом, а також такому позичальнику за рахунок бюджетних коштів погашається 25 % суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має трьох і більше дітей до 18 років, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом, а також такому позичальнику за рахунок бюджетних коштів погашається 50 % суми зобов’язань за кредитом.

- Сума кредиту: на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21кв/м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5кв/м на сім’ю, нормативної вартості 1кв/м будівництва житла за цінами, що діють на час укладання кредитного договору та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування обов’язкового особистого внеску позичальника. При цьому нормативна вартість 1 кв/м загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. на придбання житла визначається виходячи з норми 21кв/м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5кв/м на сім’ю. Нормативна вартість житла визначається з найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1кв/м загальної площі житла, експертної оцінки або договірної ціни вартості житла без урахування особистого внеску позичальника.

- Кредит надається строком до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку, який обчислюється з дати укладання кредитного договору

- Комісія: щоквартальний розмір плати за послуги із супроводу кредитного договору визначений за формулою: Пкв = 16% х Пр min х 3 (міс) (де: Пкв – розмір плати за супровід цього Договору за квартал, Пр min – розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на, який діє на момент оплати послуг.

- Страхування: 4,4% від суми кредиту кошти на страхування відповідальності позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом у період будівництва (реконструкції) житла надаються позичальнику за рахунок кредитних коштів та повертаються позичальником при погашенні кредиту; 0,2% від суми кредиту страхування від нещасного випадку; 0,2% від суми кредиту страхування від нещасного випадку; 0,2% від вартості придбаного/збудованого житла страхування нерухомого майна, що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

- Схема погашення кредиту: щоквартальний платіж визначається шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів строку дії кредитного договору. Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті.

- Штраф за несплату щомісячного платежу: не передбачено.

- Пеня: У разі прострочення платежу з позичальника стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка обчислюється від суми несвоєчасно сплачених грошових коштів за кожний день прострочення. (Тимчасово не нараховується відповідно до Закону України від 02.09.2014р. № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»)

3. МІСЬКА ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ МОЛОДІ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021-2023 РОКИ»:

- Відсоткова ставка: 3% річних. При визначенні щоквартальних платежів враховуються такі пільги: позичальник, який має одну дитину віком до 18 років, звільняється від сплати 3 % річних за користування кредитом.

- Сума кредиту: на будівництво (реконструкцію) житла визначається виходячи з норми 21кв/м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5кв/м на сім’ю, нормативної вартості 1кв/м будівництва житла за цінами, що діють на час укладання кредитного договору та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування обов’язкового особистого внеску позичальника. При цьому нормативна вартість 1 кв/м загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. на придбання житла визначається виходячи з норми 21кв/м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5кв/м на сім’ю. Нормативна вартість житла визначається з найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1кв/м загальної площі житла, експертної оцінки або договірної ціни вартості житла без урахування особистого внеску позичальника.

- Кредит надається строком до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку, який обчислюється з дати укладання кредитного договору

- Комісія: за супроводження кредитного договору визначається виходячи із розрахунку 16% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на період, за який здійснюється оплата послуг (але не більше 13,8% від розміру мінімальної заробітної плати).

- Страхування: 4,4% від суми кредиту кошти на страхування відповідальності позичальника перед третіми особами за несплату основної суми боргу за кредитом у період будівництва (реконструкції) житла надаються позичальнику за рахунок кредитних коштів та повертаються позичальником при погашенні кредиту; 0,2% від суми кредиту страхування від нещасного випадку; 0,2% від суми кредиту страхування від нещасного випадку; 0,2% від вартості придбаного/збудованого житла страхування нерухомого майна, що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

- Розмір щомісячного платежу визначається шляхом ділення суми кредиту на кількість місяців, що розраховується з дня укладання кредитного договору до дня повного погашення кредиту. Відсотки за користування кредитом нараховуються на несплачений залишок суми кредиту. - Штраф за несплату щомісячного платежу: не передбачено.

- Пеня: У разі прострочення платежу з позичальника стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка обчислюється від суми несвоєчасно сплачених грошових коштів за кожний день прострочення. (Тимчасово не нараховується відповідно до Закону України від 02.09.2014р. № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції») З умовами програм можна ознайомитись в розділі «Житлові програми» - «Інші регіональні програми» за посиланням:

https://lg.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом. 

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми).

Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Луганським регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг - Луганське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Луганського регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти».

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.  Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

 

Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 
Місцезнаходження місто Сєвєродонецьк, Луганська область, вулиця Єгорова, буд. 22 
Контактний телефон (06452)4-25-05
Адреса електронної пошти особи

lg.12@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію Дата реєстрації: 06.05.2003р.
Дата запису: 11.08.2004р. 
Номер запису в ЄДР: 1 382 120 0000 000 293 
 Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 16.01.2007р. № 6625, реєстраційний номер 16101901, серія та номер свідоцтва ІК № 19, дата видачі свідоцтва 16.01.2007р. 
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 28.03.2017р. № 741 (посилання на відповідне розпорядження у розділі «Статут/Ліцензії/Свідоцтва»)

https://lg.molod-kredit.gov.ua/pro-rehionalne-upravlinnia/statut-litsenzii-svidotstva

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22, оф. 104

 

Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг 

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

 

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://lg.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Не застосовується 
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством