Фінансова звітність за 2 квартал 2018 рік

 

 

Фінансова звітність за 1 квартал 2018 рік

 

 

Фінансова звітність за 2018 рік

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал

5. Примітки до річної фінансової звітності

 

Аудиторський висновок https://www.molod-kredit.gov.ua/images/DOCUMENTS/Zvitnist/2018/Konsolidovana-zvitnist-2018.pdf